Wtyczki

Moje projekty często zbudowane są w sposób elastyczny. Można je uzupełnić o dodatkową funkcjonalność za pomocą mechanizmu wtyczek.